O nas


Nasze biuro powstało w 1991r. Prawo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 81 ust.3 pkt. 4 ustawy z 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591) posiada właścicielka Pani Barbara Stec wydane przez Ministerstwo Finansów pod nr 1333/96.
Nasze biuro objęte jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.
Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.